Alpha Iota
Blaise "Ursula" Moehl James "Zordon" Roan
Bryan 'Doak' Sothoron Josh "Philly" Englund

Elias "Suave" Lebron

Nicholas "Xerxes" Paschvoss
Eric "Fievel" Hanna